BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"obtain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

obtain czasownik

obtain + rzeczownik
Kolokacji: 300
obtain information • obtain permission • obtain approval • obtain loans • obtain data • obtain consent • obtain citizenship • ...
czasownik + obtain
Kolokacji: 24
required to obtain • manage to obtain • fail to obtain • try to obtain • used to obtain • need to obtain • ...
obtain + przyimek
Kolokacji: 38
obtain from • obtained through • obtain by • obtained during • obtain under • ...
obtain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
illegally obtained • easily obtained • later obtain • eventually obtain • finally obtain • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.