"northwest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

northwest rzeczownik

rzeczownik + northwest
Kolokacji: 3
Pacific Northwest • km Northwest • Falcon Northwest
northwest + rzeczownik
Kolokacji: 54
Northwest Territory • Northwest Airline • Northwest Passage • Northwest Coast • Northwest League • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
2. Northwest Airline = Północny zachód Linia Lotnicza Northwest Airline
3. Northwest Passage = Przejście Północno-Zachodnie Northwest Passage
  • One of them came up this way on a side excursion from the Northwest Passage.
  • We're really on a kind of Northwest Passage too.
  • The sound is a part of the Northwest Passage.
  • The possibility that a Northwest Passage might exist was taken seriously.
  • It was the last reasonable chance of a possible Northwest Passage.
  • Some thought it might be the west end of the Northwest Passage.
  • One of the king's orders was to investigate a possible Northwest Passage.
  • The first half of the novel was adapted as the film called Northwest Passage (1940).
  • Once there he claimed to have discovered the Northwest Passage.
  • The routes usually take in some of the famous Northwest Passage.
4. Northwest Coast = Północny zachód Wybrzeże Northwest Coast
5. Northwest League = Północny zachód Liga Northwest League
6. Northwest Washington = Północny zachód Waszyngton Northwest Washington
przyimek + northwest
Kolokacji: 11
by Northwest • for Northwest • at Northwest • in the Pacific Northwest • of the Pacific Northwest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.