ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"net" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

net przymiotnik

net + rzeczownik
Kolokacji: 129
Net inc • net income • net loss • net worth • net profit • net exporter • net effect • net gain • net result • net asset • net earnings • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
3. net loss = strata netto net loss
4. net worth = wartość netto net worth
5. net profit = zysk netto net profit
6. net exporter = eksporter netto net exporter
7. net effect = efekt finalny, efekt końcowy net effect
8. net gain = zysk netto net gain
9. net result = efekt finalny, efekt końcowy net result
10. net asset = atut netto net asset
12. net sales = przychody netto ze sprzedaży net sales
13. Net Foundation = Internet Fundament Net Foundation
14. net revenue = przychody netto net revenue
16. net importer = importer netto net importer
17. net asset value = wartość aktywów netto net asset value
18. net increase = wzrost na czysto net increase
20. net benefit = korzyść netto net benefit
21. net cost = koszt netto net cost
23. net inflow = napływ na czysto net inflow
24. net debt = dług netto net debt
25. net outflow = wypływ na czysto net outflow
26. net charge = opłata netto net charge
27. net force = siła wypadkowa net force
28. net run rate = stawka siatki biegu net run rate
29. net yard = jard netto net yard
30. net saving = oszczędność netto net saving
31. net change = zmiana netto net change

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.