BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"nearest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

nearest przymiotnik

nearest + rzeczownik
Kolokacji: 215
nearest town • nearest airport • nearest neighbor • nearest rival • nearest thing • nearest village • nearest city • nearest hospital • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
1. nearest town = najbliższe miasto nearest town
3. nearest neighbor = najbliższy sąsiad nearest neighbor
4. nearest city = najbliższe miasto nearest city
5. nearest rival = najbliższy rywal nearest rival
6. nearest thing = najbliższa rzecz nearest thing
  • And he is the nearest thing I have known to it.
  • "Let's give them the nearest thing to a solid wall we can."
  • I was the nearest thing to any family she had.
  • At the moment, it was the nearest thing to a home I owned.
  • For many of us, it's the nearest thing to real living culture that we can experience.
  • He is the nearest thing to a hard that we have in our world.
  • I seated myself quickly in the nearest thing at hand.
  • To children who had never known parents, perhaps she was the nearest thing to a mother that they would ever have.
  • For whatever reason, the Council is the nearest thing we have to a government.
  • It must have been the nearest thing to hell on earth.
8. nearest hospital = najbliższy szpital nearest hospital
9. nearest competitor = najbliższy konkurent nearest competitor
10. nearest tree = najbliższe drzewo nearest tree
12. nearest wall = najbliższa ściana nearest wall
13. nearest chair = najbliższe krzesło nearest chair
14. nearest point = najbliższy punkt nearest point
15. nearest star = najbliższa gwiazda nearest star
16. nearest road = najbliższa droga nearest road
17. nearest school = najbliższa szkoła nearest school
18. nearest exit = najbliższe wyjście nearest exit
19. nearest man = najbliższy człowiek nearest man
20. nearest house = najbliższy dom nearest house
21. nearest window = najbliższe okno nearest window
22. nearest settlement = najbliższe porozumienie nearest settlement
23. nearest port = najbliższy port nearest port
24. nearest building = najbliższy budynek nearest building
25. nearest door = najbliższe drzwi nearest door
26. nearest approach = najmniejsza odległość zbliżenia (dwóch obiektów poruszających się w przestrzeni) nearest approach
27. nearest retailer = najbliższy detalista nearest retailer
28. nearest table = najbliższy stół nearest table
29. nearest office = najbliższe biuro nearest office
30. nearest corner = najbliższy kąt nearest corner

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.