PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"monetary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

monetary przymiotnik

monetary + rzeczownik
Kolokacji: 107
monetary policy • monetary union • monetary system • monetary value • monetary damage • monetary compensation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. monetary policy = polityka pieniężna monetary policy
2. monetary union = unia monetarna, unia walutowa monetary union
3. monetary system = system walutowy, system pieniężny monetary system
4. monetary value = wartość pieniężna monetary value
  • It's hard to put much monetary value to that in our economy.
  • The points are given a monetary value agreed by the players.
  • They may mean a great deal to someone even beyond their monetary value.
  • She had several reasons for wanting to keep them and their monetary value was the least reason.
  • We hang onto them, of course, for their monetary value if nothing else.
  • He will also assess the quality and monetary value of a photograph.
  • Of course, we can't put a monetary value on everything.
  • In my experience, however, I've had to add monetary value to the game to make it intense.
  • The monetary value of the elements in our body is between four and five dollars.
  • "How do you put a monetary value on a species?"
5. monetary damage = monetarne uszkodzenie monetary damage
6. monetary compensation = wynagrodzenie pieniężne monetary compensation
7. monetary award = monetarna nagroda monetary award
8. monetary fund = monetarny fundusz monetary fund
9. monetary reward = nagroda pieniężna monetary reward
10. monetary gain = pieniężny zysk monetary gain
11. monetary authority = bank centralny monetary authority
12. monetary reform = reforma walutowa monetary reform
13. monetary term = monetarny termin monetary term
14. monetary prize = pieniężna nagroda monetary prize
15. monetary penalty = kara pieniężna monetary penalty
16. monetary donation = darowizna pieniężna monetary donation
17. monetary support = monetarne wsparcie monetary support
18. monetary loss = pieniężna strata monetary loss

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.