"material" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

material rzeczownik

rzeczownik + material
Kolokacji: 175
building material • source material • construction material • plant material • reference material • reading material • ...
material + rzeczownik
Kolokacji: 121
materials science • material culture • material thing • material wealth • material property • material object • material possession • ...
material + czasownik
Kolokacji: 124
material includes • material comes • material relating • material uses • material contains • material makes • ...
czasownik + material
Kolokacji: 204
contain material • collect material • supply materials • incorporate material • transport materials • distribute material • read material • ...
przymiotnik + material
Kolokacji: 599
raw material • original material • genetic material • organic material • radioactive material • promotional material • nuclear material • ...
przyimek + material
Kolokacji: 24
of material • including materials • for materials • with materials • on material • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.