"master" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

master rzeczownik

rzeczownik + master
Kolokacji: 122
chess master • puppet master • Master of Arts degree • Master of Arts • Master of one's College • Master of Laws • ...
master + rzeczownik
Kolokacji: 196
masters degree • master plan • master class • master bedroom • master builder • master tape • master craftsman • ...
master + czasownik
Kolokacji: 104
master says • master comes • master takes • master makes • master gives • master goes • master tells • master knows • ...
czasownik + master
Kolokacji: 63
appoint Master • receive from a Master • see one's master • tell one's master • make Master • earn a Master • serve several masters • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
  • In 1616 he was appointed master of the free school at Croydon.
  • He was appointed master in 1785, receiving his master's certificate the following year.
  • After two years he was appointed chapel master at Warsaw.
  • In 1539 he was appointed Master of the Horse for life.
  • He was appointed Master of the Rolls from 1472 to 1479.
  • He was appointed Master of the Rolls the same year.
  • He was appointed Master of the treasury in December 1408.
  • In 1603, Daniel was appointed master of the queen's revels.
  • On leaving school in December 1778, he was immediately appointed assistant master at the same school.
  • He was rewarded for this by being appointed Master of the Mint.
2. receive from a Master = otrzymaj od mistrza receive from a Master
3. see one's master = widzieć czyjś mistrz see one's master
4. tell one's master = mówić czyjś mistrz tell one's master
5. make Master = marki mistrz make Master
8. include Master = obejmuj mistrza include Master
10. serve as Master = służ jako mistrz serve as Master
12. hold a Master = trzymaj mistrza hold a Master
13. find one's master = znajdować czyjś mistrz find one's master
18. kill one's master = zabijać czyjś mistrz kill one's master
19. know one's master = wiedzieć czyjś mistrz know one's master
20. take Master = weź mistrza take Master
21. follow one's master = następować czyjś mistrz follow one's master
22. elect Master = wybierz mistrza elect Master
przymiotnik + master
Kolokacji: 116
old master • special master • great master • young master • new master • grand master • American master • Italian master • ...
przyimek + master
Kolokacji: 24
between master • by masters • of one's master • to one's master • with one's master • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.