"manipulate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

manipulate czasownik

manipulate + rzeczownik
Kolokacji: 57
manipulate people • ability to manipulate • manipulate images • manipulate data • manipulate objects • ...
czasownik + manipulate
Kolokacji: 6
try to manipulate • used to manipulate • allow to manipulate • involve manipulating • begin manipulating • ...
manipulate + przyimek
Kolokacji: 15
manipulate into • manipulate in • manipulate with • manipulate for • manipulate to • ...
manipulate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
easily manipulated • digitally manipulated • directly manipulate • genetically manipulated • deliberately manipulate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.