ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"manage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

manage czasownik

manage + rzeczownik
Kolokacji: 149
manage funds • manage care • manage resources • manage one's affairs • manage one's money • manage one's campaign • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
1. manage funds = zarządzaj funduszami manage funds
2. manage care = zarządzaj opieką manage care
5. manage one's money = zarządzać czyjś pieniądze manage one's money
7. manage one's users accounts = zarządzać czyjś użytkownicy konta manage one's users accounts
9. manage several goals = zarządzaj kilkoma celami manage several goals
10. manage several games = zarządzaj kilkoma grami manage several games
11. manage one's pain = zarządzać czyjś ból manage one's pain
12. manage this site = zarządzaj tym miejscem manage this site
14. manage one's career = zarządzać czyjś kariera manage one's career
15. manage one's life = zarządzać czyjś życie manage one's life
16. manage one's assets = zarządzać czyjś aktywa manage one's assets
17. ability to manage = umiejętność zarządzania ability to manage
18. manage a smile = zdobądź się na uśmiech manage a smile
19. manage place = daj sobie radę z miejscem manage place
21. manage the risks = daj sobie radę z ryzykami manage the risks
24. manage several appearances = zarządzaj kilkoma pozorami manage several appearances
26. manage one's time = zarządzać czyjś czas manage one's time
29. manage the club = zarządzaj klubem manage the club
31. manage the program = daj sobie radę z programem manage the program
32. manage several points = zarządzaj kilkoma punktami manage several points
33. manage things = daj sobie radę ze sprawami manage things
34. manage activities = zarządzaj działalnościami manage activities
35. manage services = zarządzaj służbami manage services
37. manage growth = daj sobie radę z rozwojem manage growth
38. manage stress = daj sobie radę ze stresem manage stress
39. manage several runs = zarządzaj kilkoma biegami manage several runs
40. manage problems = daj sobie radę z problemami manage problems
41. manage several hits = zarządzaj kilkoma ciosami manage several hits
42. manage several shots = zarządzaj kilkoma strzałami manage several shots
43. way to manage = sposób by zarządzać way to manage
44. manage a grin = zarządzaj uśmiechem manage a grin
45. manage data = zarządzaj danymi manage data
46. manage information = zarządzaj informacjami manage information
czasownik + manage
Kolokacji: 22
help manage • try to manage • continue to manage • need to manage • use to manage • ...
manage + przyimek
Kolokacji: 35
managed by • manage without • manage through • managed under • manage until • ...
manage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 96
somehow manage • finally manage • barely manage • successfully manage • properly managed • eventually manage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.