"manage money" — Słownik kolokacji angielskich

manage money kolokacja
Popularniejsza odmiana: manage one's money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gospodaruj pieniędzmi
  1. manage czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Ways to manage your money now and in the future.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo