BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"majority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

majority rzeczownik

rzeczownik + majority
Kolokacji: 80
House majority • Republican majority • Senate majority • majority of one's career • majority of one's time • majority of one's work • ...
majority + rzeczownik
Kolokacji: 58
majority leader • majority vote • majority opinion • majority stake • majority owner • majority party • majority shareholder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. majority leader = lider większości parlamentarnej majority leader
2. majority vote = głosowanie większości majority vote
3. majority opinion = opinia większościowa majority opinion
4. majority stake = udział większościowy, pakiet większościowy majority stake
5. majority owner = właściciel większościowy majority owner
6. majority party = partia większościowa majority party
7. majority shareholder = akcjonariusz większościowy majority shareholder
9. majority whip = poseł dyscyplinator partii większościowej majority whip
10. majority population = populacja większościowa majority population
11. majority decision = decyzja przyjęta większością głosów, decyzja większościowa, decyzja większości majority decision
12. majority interest = udział większościowy majority interest
13. majority government = rząd większościowy, rząd większości majority government
14. majority control = kontrola większościowa majority control
15. majority support = wsparcie większościowe majority support
17. majority share = część większościowa majority share
  • He was then House majority leader from 1911 to 1915.
  • From 1951 to 1953, he was the House majority leader.
  • He rose to become the House majority leader in 1971.
  • You ask what the House majority leader is afraid of.
  • No criminal charges were filed against the former House majority leader.
  • He lost the race for his party's nomination but recently won himself a major pulpit as House majority leader.
  • The story of the hour was the killing of the House majority leader.
  • He was re-elected five times and slowly rose through the ranks to become the House majority leader in 1975.
  • A12 The House majority leader urges going slowly on a health plan.
  • In 1998, she became the first woman ever to run for the position of House Majority Leader.
19. majority ownership = własność większościowa majority ownership
20. majority view = zdanie większości majority view
21. majority group = grupa większościowa majority group
22. majority voting = głosowanie większościowe majority voting
24. majority shareholding = większościowy pakiet akcji majority shareholding
majority + czasownik
Kolokacji: 162
majority votes • majority agrees • majority supports • majority opposes • majority approves • majority believes • majority lives • ...
czasownik + majority
Kolokacji: 90
majority owned • lose one's majority • reach one's majority • increase one's majority • majority is built • elect with a majority • ...
przymiotnik + majority
Kolokacji: 107
vast majority • overwhelming majority • large majority • great majority • Democratic majority • absolute majority • simple majority • ...
przyimek + majority
Kolokacji: 15
by a majority • for the majority • with a majority • in the majority • of the majority • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.