Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"loss" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

loss rzeczownik

rzeczownik + loss
Kolokacji: 196
habitat loss • weight loss • job loss • blood loss • memory loss • hearing loss • vision loss • hair loss • operating loss • bone loss • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 68
1. habitat loss = utrata siedliska (środowiska naturalnego) habitat loss
6. hearing loss = utrata słuchu (głównie częściowa) hearing loss
8. hair loss = utrata włosów hair loss
9. operating loss = strata z działalności operacyjnej operating loss
10. bone loss = ubytek masy kostnej bone loss
11. overtime loss = strata nadgodzin overtime loss
12. loan loss = strata pożyczki loan loss
13. heat loss = utrata ciepła heat loss
14. energy loss = utrata energii energy loss
15. home loss = strata domowa home loss
16. water loss = utrata wody water loss
17. playoff loss = playoff strata playoff loss
18. Novelty loss = Zabawna strata Novelty loss
21. loss of several men = strata kilku ludzi loss of several men
23. data loss = utrata danych data loss
25. population loss = strata ludnościa population loss
26. capital loss = strata kapitałowa, zmniejszenie wartości aktywu capital loss
28. loss of one's son = strata z czyjś syn loss of one's son
29. loss of one's father = strata z czyjś ojciec loss of one's father
31. trading loss = straty trading loss
32. loss of several seats = strata kilku miejsc loss of several seats
33. tax loss = zmniejszenie należności podatkowych, zmniejszenie zobowiązania podatkowego, strata podatkowa tax loss
35. loss of consciousness = utrata przytomności loss of consciousness
37. Game loss = Strata gry Game loss
38. road loss = strata drogowa road loss
39. loss of one's mother = strata z czyjś matka loss of one's mother
40. loss of confidence = utrata zaufania loss of confidence
41. loss of one's wife = strata z czyjś żona loss of one's wife
42. crop loss = strata uprawy crop loss
43. loss of control = utrata kontroli, utrata panowania loss of control
47. loss of income = utrata dochodów loss of income
48. loss of one's member = strata z czyjś członek loss of one's member
49. loss of function = strata funkcji loss of function
52. investment loss = strata inwestycyjna investment loss
53. loss of one's husband = strata z czyjś mąż loss of one's husband
54. tooth loss = strata zęba tooth loss
55. loss of one's crew = strata z czyjś załoga loss of one's crew
57. record loss = strata płytowa record loss
58. election loss = strata wyborcza election loss
59. material loss = strata materiałowa material loss
60. loss of time = utrata czasu loss of time
61. loss of land = strata ziemi loss of land
62. loss of one's career = strata z czyjś kariera loss of one's career
63. loss of one's colleague = strata z czyjś kolega loss of one's colleague
64. loss of faith = utrata wiary loss of faith
65. loss of one's family = strata z czyjś rodzina loss of one's family
66. paper loss = strata papierowa paper loss
68. customer loss = strata klienta customer loss
loss + rzeczownik
Kolokacji: 17
Weight Loss Effort • loss leader • Weight Loss Surgery • loss rate • Weight Loss Pill • ...
loss + czasownik
Kolokacji: 109
loss causes • loss occurs • loss results • loss affects • loss comes • loss leads • loss leaves • loss means • loss makes • Novelty loss hits • ...
czasownik + loss
Kolokacji: 129
suffer losses • cause loss • loss incurred • inflict losses • minimize losses • absorb losses • sustain losses • prevent loss • cover losses • ...
przymiotnik + loss
Kolokacji: 313
net loss • heavy loss • total loss • financial loss • huge loss • significant loss • straight loss • consecutive loss • potential loss • ...
przyimek + loss
Kolokacji: 31
without loss • against losses • of loss • following the loss • during one's loss • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.