Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"long-term" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

long-term przymiotnik

long-term + rzeczownik
Kolokacji: 304
long-term effect • long-term contract • long-term relationship • long-term plan • long-term care • long-term goal • long-term problem • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 78
  • What if you can no longer see yourself in a long-term relationship with them?
  • Most had come out of a long-term relationship or marriage.
  • We also want to enjoy a long-term relationship with you.
  • The couple never married but, they produced one child from their long-term relationship.
  • It was the beginning of a long-term relationship between them.
  • Well, he had known from the start that this would not be a long-term relationship.
  • A second long-term relationship hasn't worked out, and has recently come to an end, she says.
  • This piece turned into in a 2007 marriage after a long-term relationship.
  • I sure as hell don't plan no long-term relationship with her.
  • Even within a long-term relationship, partners do not always share with one another on a deep level.
4. long-term plan = plan perspektywiczny, plan długoterminowy long-term plan
5. long-term care = opieka długoterminowa long-term care
7. long-term goal = cel długofalowy, cel długoterminowy long-term goal
8. long-term use = długoterminowe wykorzystanie long-term use
9. long-term solution = długoterminowe rozwiązanie long-term solution
10. long-term investment = lokata rentierska long-term investment
11. long-term strategy = strategia długoterminowa long-term strategy
12. long-term debt = dług długoterminowy long-term debt
14. long-term commitment = długoterminowe zobowiązanie long-term commitment
15. long-term lease = długoterminowa dzierżawa long-term lease
16. long-term trend = tendencja długoterminowa long-term trend
17. long-term study = długoterminowa nauka long-term study
18. long-term benefit = długoterminowa korzyść long-term benefit
19. long-term project = długoterminowy projekt long-term project
20. long-term growth = długoterminowy rozwój long-term growth
21. long-term consequence = długoterminowa konsekwencja long-term consequence
22. long-term interest = długoterminowy interes long-term interest
23. long-term prospect = długoterminowa perspektywa long-term prospect
24. long-term deal = długoterminowa umowa long-term deal
25. long-term health = długoterminowe zdrowie long-term health
26. long-term impact = długoterminowy wpływ long-term impact
27. long-term success = długofalowy sukces long-term success
28. long-term future = długoterminowa przyszłość long-term future
29. long-term survival = długoterminowe przetrwanie long-term survival
30. long-term loan = kredyt długoterminowy long-term loan
31. long-term damage = długoterminowe uszkodzenie long-term damage
33. long-term investor = długoterminowy inwestor long-term investor
34. long-term security = długoterminowe bezpieczeństwo long-term security
35. long-term memory = pamięć długotrwała long-term memory
36. long-term change = długoterminowa zmiana long-term change
37. long-term planning = planowanie długoterminowe long-term planning
38. long-term stability = stabilność długookresowa long-term stability
39. long-term issue = długoterminowa kwestia long-term issue
41. long-term agreement = umowa dłgoterminowa long-term agreement
42. long-term exposure = długoterminowe narażenie long-term exposure
43. long-term program = długoterminowy program long-term program
44. long-term storage = długoterminowe przechowywanie long-term storage
45. long-term risk = długoterminowe ryzyko long-term risk
46. long-term result = długoterminowy wynik long-term result
47. long-term basis = długoterminowa podstawa long-term basis
48. long-term capital gain = długoterminowy zysk kapitałowy long-term capital gain
49. long-term cost = długoterminowy koszt long-term cost
50. long-term viability = długoterminowa wykonalność long-term viability
51. long-term view = długoterminowy widok long-term view
52. long-term value = długoterminowa wartość long-term value
54. long-term decline = długoterminowy upadek long-term decline
55. long-term outlook = długoterminowy pogląd long-term outlook
56. long-term development = długoterminowy rozwój long-term development
57. long-term implication = długoterminowa konsekwencja long-term implication
59. long-term policy = długoterminowa polityka long-term policy
60. long-term need = długoterminowa potrzeba long-term need
61. long-term objective = cel dalekosiężny, cel długoterminowy long-term objective
62. long-term illness = choroba długotrwała long-term illness
63. long-term vision = długoterminowa wizja long-term vision
64. long-term threat = długoterminowa groźba long-term threat
65. long-term partner = długoterminowy partner long-term partner
67. long-term effort = długoterminowy wysiłek long-term effort
68. long-term partnership = długoterminowe partnerstwo long-term partnership
70. long-term injury = długoterminowy uraz long-term injury
71. long-term perspective = długoterminowa perspektywa long-term perspective
72. long-term yield = długoterminowa produkcja long-term yield
73. long-term saving = długoterminowa oszczędność long-term saving
74. long-term sustainability = długoterminowa trwałość long-term sustainability
75. long-term challenge = długoterminowe wyzwanie long-term challenge
76. long-term performance = długoterminowe wykonanie long-term performance
77. long-term potential = długoterminowy potencjał long-term potential
78. long-term monitoring = długoterminowa kontrola long-term monitoring

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.