"locker" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

locker rzeczownik

rzeczownik + locker
Kolokacji: 23
storage locker • Foot Locker • meat locker • metal locker • weapons locker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. storage locker = szafka skrytkowa, szafka do przechowywania rzeczy (np. na dworcach kolejowych) storage locker
2. Foot Locker = Stopa Szafka Foot Locker
3. meat locker = szafka mięsna meat locker
locker + rzeczownik
Kolokacji: 6
locker room • locker door • locker key • locker facility • locker area • ...
czasownik + locker
Kolokacji: 8
sit at one's locker • find in one's locker • go to one's locker • clean out one's locker • put in one's locker • ...
przymiotnik + locker
Kolokacji: 6
small locker • empty locker • digital locker • adjacent locker • wooden locker • ...
przyimek + locker
Kolokacji: 10
in one's locker • to one's locker • at one's locker • from one's locker • of lockers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.