14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"locate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

locate czasownik

locate + rzeczownik
Kolokacji: 56
locate woman • locate the source • locate information • locate north • locate targets • ...
czasownik + locate
Kolokacji: 8
try to locate • help locate • used to locate • manage to locate • attempt to locate • ...
locate + przyimek
Kolokacji: 49
located near • located within • located along • located at • located in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. located near = zlokalizowany blisko located near
2. located within = zlokalizowany wewnątrz located within
3. located along = zlokalizowany wzdłuż located along
4. located in = zlokalizowany located in
6. located on = zlokalizowany na located on
7. located off = zlokalizowany daleko located off
8. located between = zlokalizowany pośrodku located between
9. located under = zlokalizowany poniżej located under
10. located about = zlokalizowany około located about
11. located to = zlokalizowany aby located to
12. locate for = lokalizować dla locate for
13. located with = zlokalizowany z located with
14. locate by = lokalizować przez locate by
15. located from = zlokalizowany z located from
16. located of = zlokalizowany z located of
17. located around = zlokalizowany wokół located around
18. located across = zlokalizowany wszerz located across
19. located through = zlokalizowany całkowicie located through
20. located until = zlokalizowany do czasu gdy located until
21. located above = zlokalizowany wyżej located above
22. located behind = zlokalizowany z tyłu located behind
23. located during = zlokalizowany podczas located during
24. located below = zlokalizowany poniżej located below
25. located outside = zlokalizowany na zewnątrz located outside
26. located since = zlokalizowany od tej pory located since
locate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 28
originally located • primarily located • finally locate • located directly • easily locate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.