14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"locate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

locate czasownik

locate + rzeczownik
Kolokacji: 56
locate woman • locate the source • locate information • locate north • locate targets • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(2) source, reference, landmark
Kolokacji: 3
(5) target, object, prey, food
Kolokacji: 4
(6) km, kilometre
Kolokacji: 2
1. locate one's position = sytuować czyjś pozycja locate one's position
2. locate services = umiejsców serwisy locate services
3. locate areas = zlokalizuj obszary locate areas
4. locate one's headquarters = lokalizować czyjś centrala locate one's headquarters
5. locate resources = umieść zasoby locate resources
6. locate housing = lokalizować mieszkaniowy locate housing
7. locate one's office = lokalizować czyjś biuro locate one's office
8. locate one's base = lokalizować czyjś podstawa locate one's base
9. locate stores = umieść sklepy locate stores
10. locate links = umieść połączenia locate links
(9) gene, father, family, mate
Kolokacji: 4
(10) plant, facility, shower, star
Kolokacji: 4
czasownik + locate
Kolokacji: 8
try to locate • help locate • used to locate • manage to locate • attempt to locate • ...
locate + przyimek
Kolokacji: 49
located near • located within • located along • located at • located in • ...
locate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 28
originally located • primarily located • finally locate • located directly • easily locate • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.