ANGIELSKI NA ŚWIĘTA -50%Podaruj sobie prezent!Sprawdź

"light" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

light przymiotnik

light + rzeczownik
Kolokacji: 571
light truck • light source • light touch • light weight • light fixture • light color • light aircraft • light breeze • light rail • light rain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 109
1. light truck = rodzaj lekkiej ciężarówki light truck
2. light cruiser = lekki krążownik light cruiser
3. light car = samochód światła light car
4. light engine = lokomotywa bez doczepionych wagonów (w ruchu) light engine
5. light machine = maszyna światła light machine
6. light train = pociąg światła light train
7. light Van = Van światła light Van
8. light gear = bieg światła light gear
9. light sedan = sedan światła light sedan
(8) breeze, air, pull, draft
Kolokacji: 4
(9) rail, line, railway, tube
Kolokacji: 4
(12) show, entertainment, display
Kolokacji: 3
(19) wave, pulse, surf
Kolokacji: 3
(21) year, moment, day, wink
Kolokacji: 4
(28) snow, snowfall, flurry
Kolokacji: 3
(34) pole, cue, rod, wand
Kolokacji: 4
(41) fare, schedule, table, menu
Kolokacji: 4
(42) hand, caress, applause
Kolokacji: 3
(43) oil, crude, fuel, flame
Kolokacji: 4
(50) wood, chestnut, oak
Kolokacji: 3
(54) beer, ale, lager
Kolokacji: 3
(56) note, pen, Bill
Kolokacji: 3
(59) verse, Frost, Burns
Kolokacji: 3
(60) novel, leaf
Kolokacji: 2
(62) wine, rum
Kolokacji: 2
(67) vein, style, taste
Kolokacji: 3
(70) relief, sculpture, pruning
Kolokacji: 3
(71) mist, fog, haze
Kolokacji: 3
(72) battalion, pack
Kolokacji: 2
(73) exposure, leak
Kolokacji: 2
(77) spectrum, frequency
Kolokacji: 2
(78) cream, alternative, powder
Kolokacji: 3
(79) therapy, treatment, massage
Kolokacji: 3
(81) soil, object, film, woodland
Kolokacji: 4
(82) workout, sweat
Kolokacji: 2
(83) cloud, sky, spray
Kolokacji: 3
(84) candle, torch
Kolokacji: 2
(87) jet, green, rope
Kolokacji: 3
(89) box, blow, puff
Kolokacji: 3
(92) flower, pink
Kolokacji: 2
(93) stick, cigarette
Kolokacji: 2
(95) cloak, tunic, raincoat
Kolokacji: 3
(97) soprano, tenor, baritone
Kolokacji: 3
(98) salad, broth
Kolokacji: 2
(99) amplification, wire
Kolokacji: 2
(100) shell, shield, shoe
Kolokacji: 3
(101) fire, flak
Kolokacji: 2
(102) penetration, attack, approach
Kolokacji: 3
(103) dose, dot, sedative
Kolokacji: 3
(104) standard, value, stanchion
Kolokacji: 3
(105) barrier, curtain
Kolokacji: 2
(106) right, entree, airframe
Kolokacji: 3
(107) canoe, skiff
Kolokacji: 2
(108) drinker, eater
Kolokacji: 2
(109) scratch, sugar
Kolokacji: 2
czasownik + light
Kolokacji: 26
feel light • look lighter • grow lighter • allow light • shed light • ...
przysłówek + light
Kolokacji: 29
relatively light • extremely light • slightly lighter • fairly light • somewhat lighter • ...
light + przyimek
Kolokacji: 10
light on • light in • light with • light for • light of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.