ANGIELSKI NA ŚWIĘTA -50%Podaruj sobie prezent!Sprawdź

"light" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

light przymiotnik

light + rzeczownik
Kolokacji: 571
light truck • light source • light touch • light weight • light fixture • light color • light aircraft • light breeze • light rail • light rain • ...
czasownik + light
Kolokacji: 26
feel light • look lighter • grow lighter • allow light • shed light • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(3) allow, provide
Kolokacji: 2
(5) reflect, absorb, emit
Kolokacji: 3
1. reflect light = odbijaj światło reflect light
2. absorb light = absorbuj światło absorb light
3. emit light = emituj światło emit light
(6) need, require
Kolokacji: 2
przysłówek + light
Kolokacji: 29
relatively light • extremely light • slightly lighter • fairly light • somewhat lighter • ...
light + przyimek
Kolokacji: 10
light on • light in • light with • light for • light of • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.