"land" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

land rzeczownik

rzeczownik + land
Kolokacji: 113
farm land • crown land • forest land • Waste Land • pasture land • park land • state land • fantasy land • TV Land • village land • ...
land + rzeczownik
Kolokacji: 216
land snail • land use • land mine • land Grant • land mass • Land Management • land reform • land owner • Land Rover • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
1. land snail = ślimak lądowy land snail
2. land use = gospodarka gruntami land use
3. land mine = mina lądowa land mine
5. land mass = obszar lądowy, ląd, kontynent land mass
8. land owner = właściciel ziemski, właściciel gruntu land owner
9. Land Rover = Land Rover (marka brytyjskich samochodów terenowych) Land Rover
10. land ownership = własność ziemi, własność gruntu land ownership
11. land holding = dzierżawa lądowa land holding
13. land value = wartość gruntu land value
14. land price = cena gruntu land price
15. land claim = roszczenie lądowe land claim
16. land bridge = droga lądowa land bridge
17. land purchase = zakup gruntu land purchase
18. land dispute = spór lądowy land dispute
19. land area = obszar lądowy, ląd, kontynent land area
20. land right = prawo ziemskie land right
21. land surface = powierzchnia nieruchomości gruntowych land surface
22. land deal = umowa ziemska land deal
23. land title = tytuł prawny do ziemi land title
24. land border = granica lądowa land border
25. Land Act = Ustawa ziemska Land Act
26. land development = zagospodarowanie terenu land development
28. land force = siły lądowe land force
29. land west = zachód lądowy land west
30. land route = droga lądowa land route
31. land north = północ lądowa land north
32. land tenure = posiadanie gruntu land tenure
33. land animal = zwierzę lądowe land animal
34. land sales = sprzedaże gruntu land sales
36. land developer = developer rolny land developer
37. land surveyor = mierniczy, geodeta, geometra land surveyor
38. land war = wojna lądowa land war
39. land south = południe lądowe land south
40. land trust = zaufanie lądowe land trust
41. land line = linia naziemna land line
42. land agent = zarządca majątku land agent
43. land mammal = ssak lądowy land mammal
44. land tax = podatek gruntowy land tax
45. land grab = zagarnięcie ziemi land grab
46. land battle = bitwa lądowa land battle
47. Land Registry = Wydział ksiąg wieczystych Land Registry
49. Graham Land Expedition = Graham Wyprawa lądowa Graham Land Expedition
50. Land Company = Spółka lądowa Land Company
51. land plant = roślina lądowa land plant
52. Land Cruiser = Łódź Motorowa z kabiną lądowa Land Cruiser
53. land office = wydział ksiąg wieczystych, hipoteka land office
54. land law = ustawa rolna land law
55. land cost = koszt lądowy land cost
56. land base = podstawa lądowa land base
57. land parcel = paczka lądowa land parcel
58. land redistribution = redystrybucja lądowa land redistribution
59. land vehicle = pojazd lądowy land vehicle
60. land manager = kierownik rolny land manager
61. land policy = polityka lądowa land policy
62. land survey = pomiar gruntów (dokonywany przez geodetę) land survey
63. land transaction = transakcja lądowa land transaction
64. land record = dokumentacja ziemskie land record
65. land rush = pośpiech lądowy land rush
land + czasownik
Kolokacji: 100
land belongs • land surrounding • land rises • land lies • land lays • land falls • land includes • land goes • land passes • land begins • ...
czasownik + land
Kolokacji: 184
buy land • purchase land • acquire land • donate land • seize land • grant land • land controlled • reach land • land held • include land • ...
przymiotnik + land
Kolokacji: 378
agricultural land • public land • native land • arable land • dry land • private land • forested land • fertile land • foreign land • flat land • ...
przyimek + land
Kolokacji: 35
onto land • over land • on land • of land • including land • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.