ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"kill" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kill czasownik

kill + rzeczownik
Kolokacji: 325
kill thousands • kill animals • kill bacteria • kill Jews • kill dozens • kill millions • kill prisoners • kill Bill • kill children • kill time • ...
czasownik + kill
Kolokacji: 90
believed to have been killed • start killing • plot to kill • threaten to kill • end up killing • intend to kill • try to kill • attempt to kill • ...
kill + przyimek
Kolokacji: 56
kill off • killed by • killed during • killed since • killed in • ...
kill + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
accidentally kill • killed instantly • eventually kill • actually kill • finally kill • killed immediately • later killed • killed earlier • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
  • A few of them even tried to stop and fight back but were killed instantly.
  • Having just changed places with him, he went off course and was killed instantly.
  • Two were killed instantly and a third died on the way to the hospital.
  • But how are we to do this thing without being instantly killed?
  • Eight of the animals were killed instantly and the other three had to be put down.
  • I think it really surprised him when he wasn't killed instantly.
  • He turned and shot each of them in the back at close range, killing both instantly.
  • Five students were instantly killed and two later died from their injuries.
  • A 14-year-old was killed instantly, and a 13-year old died soon after in a nearby hospital, the police said.
  • If even one member of the crowd takes a step in our direction, he'll be killed instantly.
6. later killed = później zabić later killed
11. simply kill = po prostu zabij simply kill
14. killed shortly = zabity wkrótce killed shortly
20. once kill = kiedyś zabij once kill
23. killed before = zabity wcześniej killed before
24. slowly kill = wolno zabij slowly kill
25. surely kill = na pewno zabij surely kill

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.