14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"key" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

key rzeczownik

rzeczownik + key
Kolokacji: 82
Florida Key • car key • Alicia Key • Jimmy Key • ignition key • skeleton key • master key • arrow key • room key • piano key • ...
key + czasownik
Kolokacji: 35
key indicates • Key says • key lies • key makes • key turns • ...
czasownik + key
Kolokacji: 42
tap keys • key is pressed • hold the key • turn the key • hand the keys • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(1) tap, hand, give, use, play
Kolokacji: 6
1. key is pressed = klawisz jest naciśnięty key is pressed
2. turn the key = przekręcać klucz (np. w stacyjce samochodu) turn the key
6. punch keys = klucze ciosu pięścią punch keys
7. key made = klucz zrobił key made
8. key is placed = klucz jest położony key is placed
9. change keys = klucze zmiany change keys
10. lock one's keys = zamek czyjś klucze lock one's keys
11. encrypt with one's key = kodować z czyjś klucz encrypt with one's key
12. exchange keys = klucze wymiany exchange keys
13. hit the keys = uderz w klucze hit the keys
14. transmit key = przekaż klucz transmit key
(4) leave, lose, forget
Kolokacji: 3
(5) grab, fumble, steal
Kolokacji: 3
(6) insert, enter, attach
Kolokacji: 3
(7) compose, sing
Kolokacji: 2
przymiotnik + key
Kolokacji: 70
low key • minor key • Black Key • different key • major key • private key • public key • anti-piracy US Key • ...
przyimek + key
Kolokacji: 15
of keys • under key • over the keys • with the key • for the key • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.