BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"key" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

key rzeczownik

rzeczownik + key
Kolokacji: 82
Florida Key • car key • Alicia Key • Jimmy Key • ignition key • skeleton key • master key • arrow key • room key • piano key • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
(1) Florida, Frederick
Kolokacji: 2
1. car key = kluczyk do samochodu car key
2. room key = klucz do pokoju room key
3. door key = drzwi klucz door key
4. locker key = szafka klucz locker key
5. John Key = John Key John Key
6. church key = klucz kościelny church key
(5) ignition, telegraph, firing
Kolokacji: 3
(8) arrow, cursor
Kolokacji: 2
(12) Cedar, Pine
Kolokacji: 2
(13) Francis, Solomon
Kolokacji: 2
(15) chroma, modifier, ivory, color
Kolokacji: 4
(16) identification, card, plastic
Kolokacji: 3
(17) Ms, priesthood
Kolokacji: 2
(18) Glass, truck
Kolokacji: 2
key + czasownik
Kolokacji: 35
key indicates • Key says • key lies • key makes • key turns • ...
czasownik + key
Kolokacji: 42
tap keys • key is pressed • hold the key • turn the key • hand the keys • ...
przymiotnik + key
Kolokacji: 70
low key • minor key • Black Key • different key • major key • private key • public key • anti-piracy US Key • ...
przyimek + key
Kolokacji: 15
of keys • under key • over the keys • with the key • for the key • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.