"key" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

key przymiotnik

key + rzeczownik
Kolokacji: 463
key role • key player • key element • key figure • key issue • key part • key factor • key point • key member • key component • ...
key + przyimek
Kolokacji: 3
key to • key in • key for
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) to, in, for
Kolokacji: 3
1. key to = kluczowy aby key to
2. key in = napisać coś na klawiaturze key in
3. key for = kluczowy dla key for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.