"key" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

key przymiotnik

key + rzeczownik
Kolokacji: 463
key role • key player • key element • key figure • key issue • key part • key factor • key point • key member • key component • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(19) ring, victory, song
Kolokacji: 3
1. key personnel = kluczowy personel key personnel
2. key adviser = kluczowy doradca key adviser
3. key aide = kluczowy bliski współpracownik key aide
4. key staff = kluczowy personel, istotny pracownik key staff
5. key force = kluczowa siła key force
6. key service = kluczowa usługa key service
7. key officer = kluczowy urzędnik key officer
8. key advisor = kluczowy doradca key advisor
9. key injury = kluczowy uraz key injury
10. key reserve = kluczowy zapas key reserve
11. KEY LOSS = KLUCZOWA STRATA KEY LOSS
12. key lieutenant = kluczowy lejtnant key lieutenant
13. key veteran = kluczowy weteran key veteran
(33) city, port, work, laboratory
Kolokacji: 4
(41) skill, acquisition, logger
Kolokacji: 3
(45) vote, constituency, university
Kolokacji: 3
(50) works, mechanism, lock
Kolokacji: 3
(52) date, meeting
Kolokacji: 2
(55) importance, value, barometer
Kolokacji: 3
(57) fob, hanging
Kolokacji: 2
(60) criteria
Kolokacji: 1
(61) supplier, weapon, provider
Kolokacji: 3
(64) initiative, trait, personality
Kolokacji: 3
(66) defender, sponsor, backer
Kolokacji: 3
(69) basket, hit, pass, achievement
Kolokacji: 4
(70) customer, client, fixture
Kolokacji: 3
(73) fortress, stronghold
Kolokacji: 2
(75) gene, species, similarity
Kolokacji: 3
(76) interception, rebound
Kolokacji: 2
(77) commodity, export
Kolokacji: 2
(78) starter, grip, crop, file
Kolokacji: 4
(79) cog, facilitator
Kolokacji: 2
(80) technique, competency
Kolokacji: 2
(81) testimony, assertion, claim
Kolokacji: 3
(82) entry, gateway
Kolokacji: 2
key + przyimek
Kolokacji: 3
key to • key in • key for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.