TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"interview" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

interview rzeczownik

rzeczownik + interview
Kolokacji: 66
telephone interview • television interview • radio interview • job interview • phone interview • newspaper interview • TV interview • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. telephone interview = wywiad telefoniczny telephone interview
4. job interview = rozmowa o pracę, rozmowa w sprawie pracy, rozmowa kwalifikacyjna job interview
5. phone interview = wywiad telefoniczny phone interview
7. TV interview = wywiad telewizyny TV interview
8. author interview = wywiad autora author interview
10. celebrity interview = wywiad ze sławną osobą celebrity interview
11. history interview = wywiad historii history interview
12. media interview = wywiad medialny media interview
13. press interview = wywiad prasowy press interview
14. BBC interview = Wywiad BBC BBC interview
16. March interview = Wywiad marcowy March interview
17. April interview = Wywiad kwietniowy April interview
18. November interview = Wywiad listopadowy November interview
19. January interview = Wywiad styczniowy January interview
interview + rzeczownik
Kolokacji: 27
interview room • interview request • interview process • interview subject • Interview magazine • ...
interview + czasownik
Kolokacji: 47
interview shows • interview suggests • interview takes • interview reveals • interview indicates • interview goes • ...
czasownik + interview
Kolokacji: 65
conduct interviews • include interviews • feature interviews • interview published • grant interviews • give interviews • ...
przymiotnik + interview
Kolokacji: 134
recent interview • exclusive interview • brief interview • separate interview • personal interview • later interview • extensive interview • ...
przyimek + interview
Kolokacji: 21
including interviews • through interviews • from interviews • on interviews • of interviews • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.