"instant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

instant rzeczownik

instant + czasownik
Kolokacji: 4
instant comes • instant sees • instant hits • instant realizes
przymiotnik + instant
Kolokacji: 26
brief instant • single instant • fleeting instant • precise instant • exact instant • ...
przyimek + instant
Kolokacji: 6
for an instant • in an instant • of an instant • at the instant • on the instant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
  • He went out, then turned back for just an instant.
  • For an instant, she felt nothing under her feet at all.
  • For an instant he didn't understand what had happened to him.
  • Had she really seen them go dark for an instant?
  • For an instant he held her face between his hands.
  • For an instant I had a sense of coming home.
  • For an instant the door left my control and began to open!
  • For a single instant his eyes looked down toward my moving hand.
  • For an instant, their eyes met and he got a good look at her.
  • For an instant he did not seem to have heard.
2. in an instant = błyskawicznie, momentalnie, w jednej chwili in an instant
4. at the instant = natychmiast, w tej chwili, w tym momencie at the instant
5. on the instant = podczas chwili on the instant

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.