BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"important" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

important przymiotnik

important + rzeczownik
Kolokacji: 742
important role • important part • important thing • important issue • important factor • important step • important source • ...
czasownik + important
Kolokacji: 14
consider important • become important • feel important • prove important • deem important • ...
przysłówek + important
Kolokacji: 78
most important • particularly important • especially important • extremely important • equally important • increasingly important • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
3. especially important = szczególnie ważny especially important
  • The next few minutes wouldn't be easy, but they were extremely important.
  • Only you need to do something for us, and it's extremely important.
  • I would like your help with an extremely important national project.
  • These will be extremely important for the future of the countries in the region.
  • These three points, and particularly the last one, are extremely important.
  • We feel the problem of the future is extremely important.
  • The decision that we are now taking is an extremely important one.
  • Some things are extremely important to support these countries into the future.
  • As has been said, this really is an extremely important matter.
  • Can we not get a clear answer to this extremely important question?
5. equally important = tak samo ważny equally important
6. increasingly important = coraz bardziej ważny increasingly important
8. vitally important = niezmiernie ważny vitally important
9. critically important = o decydującym znaczeniu critically important
11. terribly important = szalenie ważny terribly important
13. highly important = najwyższej wagi highly important
14. potentially important = potencjalnie ważny potentially important
15. least important = najmniej ważny least important
16. incredibly important = niewiarygodnie ważny incredibly important
18. pretty important = całkiem ważny pretty important
19. hugely important = ogromnie ważny hugely important
20. far more important = dużo więcej ważny far more important
21. nationally important = w całym kraju ważny nationally important
22. politically important = politycznie ważny politically important
24. truly important = naprawdę ważny truly important
25. internationally important = na całym świecie ważny internationally important
26. crucially important = o zasadniczym znaczeniu crucially important
important + przyimek
Kolokacji: 21
important to • important for • important in • important during • important about • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.