"immigrant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immigrant rzeczownik

rzeczownik + immigrant
Kolokacji: 3
generation immigrant • Latino immigrant • century immigrant
immigrant + czasownik
Kolokacji: 66
immigrant settles • immigrant arrives • immigrant comes • immigrant lives • immigrant brings • ...
czasownik + immigrant
Kolokacji: 51
born to immigrants • attract immigrants • allow immigrants • help immigrants • hire immigrants • ...
przymiotnik + immigrant
Kolokacji: 149
illegal immigrant • new immigrant • Jewish immigrant • Irish immigrant • recent immigrant • German immigrant • Chinese immigrant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(2) new, recent, young, later
Kolokacji: 4
(5) German, Bavarian
Kolokacji: 2
(6) Chinese, Taiwanese
Kolokacji: 2
(7) Italian, Latin, Portuguese
Kolokacji: 3
(9) Russian, Soviet, Ukrainian
Kolokacji: 3
(16) Muslim, ethnic
Kolokacji: 2
(18) Indian, unwanted, undesirable
Kolokacji: 3
(19) Eastern, Serbian, Bohemian
Kolokacji: 3
(20) Scottish, British
Kolokacji: 2
(22) Catholic, Protestant
Kolokacji: 2
(25) would-be, hopeful
Kolokacji: 2
(28) fellow, female, male
Kolokacji: 3
(29) Lithuanian, Latvian
Kolokacji: 2
(31) elderly, old
Kolokacji: 2
(32) white, non-white
Kolokacji: 2
(34) Colombian, Brazilian, Guyanese
Kolokacji: 3
(35) Croatian, Bosnian
Kolokacji: 2
(36) hard-working, permanent
Kolokacji: 2
(37) Palestinian, Arab
Kolokacji: 2
(40) Sephardic
Kolokacji: 1
przyimek + immigrant
Kolokacji: 18
among immigrants • of immigrants • by immigrants • for immigrants • about immigrants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.