"immigrant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immigrant rzeczownik

rzeczownik + immigrant
Kolokacji: 3
generation immigrant • Latino immigrant • century immigrant
immigrant + czasownik
Kolokacji: 66
immigrant settles • immigrant arrives • immigrant comes • immigrant lives • immigrant brings • ...
czasownik + immigrant
Kolokacji: 51
born to immigrants • attract immigrants • allow immigrants • help immigrants • hire immigrants • ...
przymiotnik + immigrant
Kolokacji: 149
illegal immigrant • new immigrant • Jewish immigrant • Irish immigrant • recent immigrant • German immigrant • Chinese immigrant • ...
przyimek + immigrant
Kolokacji: 18
among immigrants • of immigrants • by immigrants • for immigrants • about immigrants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.