BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"hurricane" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hurricane rzeczownik

rzeczownik + hurricane
Kolokacji: 12
Carolina Hurricane • Atlantic hurricane • Miami Hurricane • Category hurricane • Hawker Hurricane • ...
hurricane + rzeczownik
Kolokacji: 120
Hurricane Katrina • Hurricane Andrew • hurricane season • Hurricane Hugo • Hurricane Irene • Hurricane Ivan • Hurricane Rita • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
4. Hurricane Hugo = Huragan Hugo Hurricane Hugo
5. Hurricane Irene = Huragan Irene Hurricane Irene
6. Hurricane Ivan = Huragan Ivan Hurricane Ivan
8. Atlantic hurricane season = Atlantyk pora roku huraganu Atlantic hurricane season
  • The 1899 Atlantic hurricane season was during the summer and fall of 1899.
  • The 1997 Atlantic hurricane season had only seven named storms.
  • The 1965 Atlantic hurricane season did not have very many storms.
  • The 2000 Atlantic hurricane season had nearly all its activity in a three-month period.
  • The 1916 Atlantic hurricane season ran through the summer and the first half of fall in 1916.
  • The 1962 Atlantic hurricane season was the least active since 1939, with only five named storms.
  • The 1962 Atlantic hurricane season began, but no storms would form for another two months.
  • The 1950 Atlantic hurricane season had the most major hurricanes on record (8).
  • The 1997 Atlantic hurricane season had a very active beginning.
  • The 1878 Atlantic hurricane season lasted from the summer through much of the fall.
10. Hurricane Sandy = Huragan Sandy Hurricane Sandy
12. hurricane status = status huraganu hurricane status
13. Hurricane Floyd = Huragan Floyd Hurricane Floyd
14. hurricane strength = siła huraganu hurricane strength
15. Hurricane Mitch = Huragan Mitch Hurricane Mitch
17. Hurricane Ike = Huragan Ike Hurricane Ike
19. Hurricane Wilma = Huragan Wilma Hurricane Wilma
21. hurricane victim = ofiara huraganu hurricane victim
22. hurricane force = siła huraganu hurricane force
23. hurricane intensity = intensywność huraganu hurricane intensity
25. Hurricane Georges = Huragan Georges Hurricane Georges
hurricane + czasownik
Kolokacji: 47
hurricane hits • hurricane strikes • hurricane causes • hurricane destroys • hurricane makes • ...
czasownik + hurricane
Kolokacji: 4
call hurricanes • track hurricanes • chase hurricanes • hurricane recorded
przymiotnik + hurricane
Kolokacji: 28
major hurricane • strong hurricane • minimal hurricane • powerful hurricane • intense hurricane • ...
przyimek + hurricane
Kolokacji: 13
after the hurricane • in a hurricane • from the hurricane • of the hurricane • during a hurricane • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.