"Hurricane season" — Słownik kolokacji angielskich

Hurricane season kolokacja
Popularniejsza odmiana: hurricane season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pora roku huraganu
  1. hurricane rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And the hurricane season is just a few months away.

powered by  eTutor logo