"hunting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hunting rzeczownik

rzeczownik + hunting
Kolokacji: 50
fox hunting • deer hunting • job hunting • game hunting • duck hunting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(5) treasure, bargain, Will
Kolokacji: 3
(6) house, witch, lion
Kolokacji: 3
(7) bear, wolf
Kolokacji: 2
(9) bounty, bow
Kolokacji: 2
(10) elephant, boar
Kolokacji: 2
1. elephant hunting = polowanie słonia elephant hunting
2. boar hunting = polowanie na dzika boar hunting
(11) apartment, fossil, souvenir
Kolokacji: 3
(12) ghost, vampire
Kolokacji: 2
(13) Buffalo, bison
Kolokacji: 2
(14) alligator, dinosaur
Kolokacji: 2
hunting + rzeczownik
Kolokacji: 119
hunting ground • hunting party • hunting dog • hunting trip • hunting season • hunting knife • hunting rifle • hunting accident • ...
hunting + czasownik
Kolokacji: 4
hunting preserves • hunting continues • hunting occurs • hunting takes
czasownik + hunting
Kolokacji: 18
allow hunting • start hunting • use for hunting • enjoy hunting • ban hunting • ...
przymiotnik + hunting
Kolokacji: 16
good hunting • illegal hunting • commercial hunting • traditional hunting • royal hunting • ...
przyimek + hunting
Kolokacji: 17
for hunting • of hunting • from hunting • to hunting • on hunting • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.