"hidden" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hidden przymiotnik

hidden + rzeczownik
Kolokacji: 232
hidden agenda • hidden camera • hidden treasure • hidden meaning • hidden track • hidden gem • hidden message • hidden door • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
4. hidden meaning = ukryte znaczenie hidden meaning
5. hidden track = ukryty utwór (dodatkowy utwór na płycie) hidden track
6. hidden gem = ukryty skarb (coś co jest wspaniałe, ale znane przez niewielu) hidden gem
7. hidden message = ukryta wiadomość hidden message
8. hidden door = ukryte drzwi hidden door
9. hidden place = ukryte miejsce hidden place
10. hidden cost = ukryty koszt hidden cost
11. hidden room = ukryty pokój hidden room
12. hidden weapon = ukryta broń hidden weapon
13. hidden compartment = ukryty przedział hidden compartment
14. hidden hand = ukryta ręka hidden hand
15. hidden power = ukryta moc hidden power
16. hidden valley = ukryta dolina hidden valley
17. hidden talent = ukryty talent, ukryta zdolność hidden talent
18. hidden world = ukryty świat hidden world
19. hidden microphone = ukryty mikrofon hidden microphone
20. hidden secret = ukryta tajemnica hidden secret
21. hidden pocket = ukryta kieszonka hidden pocket

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.