14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"helpful" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

helpful przymiotnik

helpful + rzeczownik
Kolokacji: 39
helpful resource • helpful information • helpful tip • helpful hint • helpful advice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. helpful resource = przydatny zasób helpful resource
2. helpful information = przydatne informacje helpful information
3. helpful tip = przydatna wskazówka helpful tip
5. helpful advice = przydatna rada helpful advice
6. helpful suggestion = przydatna propozycja helpful suggestion
7. helpful staff = pomocny personel helpful staff
czasownik + helpful
Kolokacji: 3
prove helpful • find helpful • consider helpful
przysłówek + helpful
Kolokacji: 19
most helpful • particularly helpful • especially helpful • extremely helpful • enormously helpful • ...
helpful + przyimek
Kolokacji: 7
helpful to • helpful in • helpful for • helpful with • helpful on • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.