"gender" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

gender rzeczownik

gender + rzeczownik
Kolokacji: 73
gender role • gender equality • gender identity • gender gap • gender difference • gender issue • gender makeup • gender study • ...
gender + czasownik
Kolokacji: 6
gender affects • gender plays • gender influences • gender determines • gender bending • ...
czasownik + gender
Kolokacji: 10
change one's gender • include gender • indicate gender • use gender • assign gender • ...
przymiotnik + gender
Kolokacji: 14
grammatical gender • opposite gender • feminine gender • male gender • masculine gender • ...
przyimek + gender
Kolokacji: 16
of gender • on gender • for gender • to gender • regardless of gender • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.