Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"garbage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

garbage rzeczownik

rzeczownik + garbage
Kolokacji: 4
household garbage • kitchen garbage • metal garbage • plastic garbage
garbage + rzeczownik
Kolokacji: 37
garbage bag • garbage can • garbage truck • garbage collection • garbage dump • garbage disposal • garbage collector • garbage bin • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. garbage bag = worek na śmieci garbage bag
2. garbage can = kubeł na śmieci, kontener na śmieci, śmietnik garbage can
5. garbage dump = wysypisko śmieci garbage dump
6. garbage disposal = pozbywanie się odpadków garbage disposal
7. garbage collector = śmieciarz, ładowacz śmieci garbage collector
  • The unemployed doctor will not agree to be a garbage collector.
  • Recent reports on waste collection, note that being a garbage collector may be one of the most dangerous jobs in Iraq.
  • Friends say throwing it out is unfair to garbage collectors.
  • If he gets a complaint from the garbage collectors, I want to know about it.
  • Eventually, a garbage collector stops and pulls the child to safety.
  • It was not one of the more modern mechanical garbage collectors.
  • He was a garbage collector and strong as a horse.
  • The garbage collector will then soon collect and destroy it.
  • He worked as a garbage collector, and his professional union activity began in 1988.
  • It is sometimes referred to as the "garbage collector" by locals.
8. garbage bin = pojemnik śmieci garbage bin
9. garbage man = śmieciarz, ładowacz śmieci garbage man
10. garbage pail = wiadro śmieci garbage pail
11. garbage pickup = furgonetka śmieci garbage pickup
garbage + czasownik
Kolokacji: 6
garbage can • garbage dumping • garbage goes • garbage collecting • Garbage litters • ...
czasownik + garbage
Kolokacji: 19
collect garbage • dump garbage • throw garbage • eat garbage • take one's garbage • ...
przymiotnik + garbage
Kolokacji: 14
residential garbage • uncollected garbage • regular garbage • Absolute Garbage • municipal garbage • ...
przyimek + garbage
Kolokacji: 13
of garbage • with garbage • for garbage • from garbage • in the garbage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.