BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"freight" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

freight rzeczownik

rzeczownik + freight
Kolokacji: 6
air freight • rail freight • revenue freight • ocean freight • container freight • ...
freight + rzeczownik
Kolokacji: 70
freight train • freight traffic • freight car • freight service • freight operation • freight elevator • freight line • freight yard • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
  • The line was and is used by heavy freight traffic.
  • From then until 1941, only freight traffic ran on the line.
  • Since then, there has been no freight traffic on the line.
  • Freight traffic increased by about 50% between 1893 and 1894.
  • In 1965 freight traffic ended, and the line was taken up a year later.
  • Freight traffic continued to use the first station until 1965.
  • Freight traffic continued until about 1884, when the line closed.
  • As a result, the 58s could also be seen working other types of freight traffic.
  • Today the only regular service on this line is freight traffic.
  • The station was closed in the 20th century but the line remains open for freight traffic.
4. freight service = przewóz towarów, służba frachtowa freight service
7. freight line = linia przewozowa freight line
8. freight yard = plac załadunkowy freight yard
11. freight wagon = wagon towarowy freight wagon
12. freight locomotive = lokomotywa towarowa freight locomotive
13. freight railroad = kolej przewozowa freight railroad
15. freight rate = stawka frachtowa freight rate
16. freight depot = dworzec towarowy freight depot
freight + czasownik
Kolokacji: 4
freight continues • freight passes • freight carries • freight runs
czasownik + freight
Kolokacji: 11
carry freight • transport freight • use for freight • haul freight • move freight • ...
przymiotnik + freight
Kolokacji: 9
heavy freight • full freight • general freight • fast freight • emotional freight • ...
przyimek + freight
Kolokacji: 6
of freight • for freight • to freight • with freight • in freight • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.