"format" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

format rzeczownik

rzeczownik + format
Kolokacji: 160
file format • PDF format • radio format • CD format • DVD format • music format • rock format • country format • video format • ...
format + rzeczownik
Kolokacji: 9
format change • Format file • format camera • format war • format switch • ...
format + czasownik
Kolokacji: 39
format changes • format includes • format consists • format allows • format brands • ...
czasownik + format
Kolokacji: 52
broadcast a format • transfer to format • change one's format • release in several formats • like in another format • publish in a format • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
2. transfer to format = transfer do formatu transfer to format
5. like in another format = lubić w innym formacie like in another format
7. adopt a format = przyjmij format adopt a format
8. switch to a format = zmiana do formatu switch to a format
9. play in a format = zagraj w formacie play in a format
10. release on formats = zwolnienie na formatach release on formats
11. change to a format = zmiana w formacie change to a format
12. view file formats = widok formaty pliku view file formats
13. format called = format zadzwonił format called
18. convert to a format = neofita do formatu convert to a format
19. drop the format = upuść format drop the format
20. format known = format znany format known
22. play a format = zagraj format play a format
przymiotnik + format
Kolokacji: 167
digital format • different format • alternative format • standard format • original format • new format • similar format • current format • ...
przyimek + format
Kolokacji: 13
of formats • to format • into a format • in a format • with a format • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.