BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finger" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finger rzeczownik

rzeczownik + finger
Kolokacji: 23
index finger • ring finger • trigger finger • finger of one's hand • warning finger • ...
finger + rzeczownik
Kolokacji: 37
Finger Lake • finger food • finger tip • finger bone • Finger Lakes region • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. Finger Lake = Palec Jezioro Finger Lake
2. finger food = jedzenie, które można spożywać palcami finger food
3. finger tip = nakładka na palec finger tip
4. finger bone = palec kość finger bone
5. Finger Lakes region = Palec Jeziora region Finger Lakes region
6. finger nail = paznokieć u ręki finger nail
finger + czasownik
Kolokacji: 247
finger touches • finger moves • finger closes • finger points • finger tightens • finger crosses • finger curls • finger traces • ...
czasownik + finger
Kolokacji: 208
put one's finger • snap one's fingers • use one's fingers • press one's fingers • tap one's fingers • move one's fingers • ...
przymiotnik + finger
Kolokacji: 213
little finger • long finger • middle finger • gloved finger • slender finger • thick finger • broken finger • strong finger • thin finger • ...
przyimek + finger
Kolokacji: 27
with one's fingers • of one's fingers • on one's fingers • between one's fingers • from one's fingers • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.