BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"fake" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fake przymiotnik

fake + rzeczownik
Kolokacji: 117
fake post • fake name • fake ID • fake blood • fake passport • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.