BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"fake" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fake przymiotnik

fake + rzeczownik
Kolokacji: 117
fake post • fake name • fake ID • fake blood • fake passport • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. fake post = sztuczna poczta fake post
2. fake name = sztuczne imię fake name
3. fake ID = fałszywy ID fake ID
4. fake blood = sztuczna krew fake blood
5. fake passport = fałszywy paszport fake passport
6. fake fur = sztuczne futro fake fur
7. fake document = fałszywy dokument fake document
8. fake punt = sztuczna łódź płaskodenna fake punt

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.