BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"facilitate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

facilitate czasownik

facilitate + rzeczownik
Kolokacji: 128
facilitate communication • facilitate access • facilitate trade • facilitate the development • facilitate the exchange • ...
czasownik + facilitate
Kolokacji: 3
help facilitate • used to facilitate • designed to facilitate
facilitate + przyimek
Kolokacji: 21
facilitate by • facilitate through • facilitate on • facilitate into • facilitate for • ...
facilitate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 5
greatly facilitate • further facilitate • better facilitate • actively facilitate • effectively facilitate

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.