BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"facilitate on" — Słownik kolokacji angielskich

facilitate on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ułatwiać na
  1. facilitate czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It has been raised high to facilitate toilet and kitchen facilities on the ground floor.

powered by  eTutor logo