"external" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

external przymiotnik

external + rzeczownik
Kolokacji: 288
external source • external force • external factor • external affair • external pressure • external threat • external influence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. external link = zewnętrzne połączenie external link
2. external source = źródło zewnętrzne external source
5. external affair = zewnętrzna sprawa external affair
7. external threat = groźba z zewnątrz external threat
8. external influence = zewnętrzny wpływ external influence
9. external drive = zewnętrzny dysk twardy, dysk zewnętrzny external drive
10. external world = zewnętrzny świat external world
11. external site = zewnętrzna strona www external site
12. external company = zewnętrzna spółka external company
13. external website = zewnętrzny serwis internetowy external website
14. external appearance = wygląd zewnętrzny external appearance
15. external debt = dług zewnętrzny external debt
17. external fuel tank = zewnętrzny zbiornik paliwa external fuel tank
18. external event = zewnętrzne wydarzenie external event
19. external stimulus = bodziec zewnętrzny external stimulus
20. external environment = otoczenie zewnętrzne, środowisko zewnętrzne external environment
21. external device = urządzenie zewnętrzne external device
22. external wall = mur zewnętrzny external wall
23. external field = zewnętrzne pole external field
24. External links form = Zewnętrzne połączenia zakładają External links form
25. external power = zewnętrzna moc external power
26. external enemy = wróg z zewnątrz external enemy
27. external route = zewnętrzna trasa external route
28. external support = zewnętrzne wsparcie external support
29. external surface = powierzchnia zewnętrzna external surface
30. external reality = zewnętrzna rzeczywistość external reality
31. external condition = zewnętrzny warunek external condition
32. external object = zewnętrzny przedmiot external object
33. external funding = zewnętrzne finansowanie external funding
34. external genitalia = zewnętrzne genitalia external genitalia
35. external agency = agencja spraw zagranicznych external agency

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.