PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"exposure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exposure rzeczownik

rzeczownik + exposure
Kolokacji: 42
sun exposure • radiation exposure • media exposure • television exposure • asbestos exposure • ...
exposure + rzeczownik
Kolokacji: 20
exposure time • exposure level • exposure limit • exposure therapy • exposure meter • ...
exposure + czasownik
Kolokacji: 24
exposure causes • exposure leads • exposure results • exposure occurs • exposure increases • ...
czasownik + exposure
Kolokacji: 43
avoid exposure • gain exposure • get exposure • receive exposure • give exposure • reduce one's exposure • limit one's exposure • ...
przymiotnik + exposure
Kolokacji: 120
prolonged exposure • public exposure • national exposure • long exposure • indecent exposure • long-term exposure • great exposure • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(3) indecent, proper, correct
Kolokacji: 3
(5) Northern, southern, indoor
Kolokacji: 3
1. early exposure = wczesne wystawienie early exposure
2. previous exposure = poprzednie wystawienie previous exposure
3. recent exposure = niedawne wystawienie recent exposure
4. new exposure = nowe wystawienie new exposure
5. simultaneous exposure = jednoczesne wystawienie simultaneous exposure
6. premature exposure = przedwczesne wystawienie premature exposure
(8) occupational, photographic
Kolokacji: 2
(9) human, manual
Kolokacji: 2
(12) high, low-level, low, greatest
Kolokacji: 4
(13) possible, potential, actual
Kolokacji: 3
(15) limited, excessive, far
Kolokacji: 3
(17) initial, first-hand
Kolokacji: 2
(18) maximum, minimal, minimum
Kolokacji: 3
(21) total, full, good
Kolokacji: 3
(22) repeated, continual
Kolokacji: 2
(25) additional, cumulative
Kolokacji: 2
(26) prior, subsequent
Kolokacji: 2
(27) toxic, harmful
Kolokacji: 2
(28) unnecessary, excess
Kolokacji: 2
(29) widespread, overall
Kolokacji: 2
(31) only, sunny
Kolokacji: 2
(32) sudden, gradual
Kolokacji: 2
przyimek + exposure
Kolokacji: 24
after exposure • from exposure • of exposure • by exposure • for exposure • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.