PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"exposure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exposure rzeczownik

rzeczownik + exposure
Kolokacji: 42
sun exposure • radiation exposure • media exposure • television exposure • asbestos exposure • ...
exposure + rzeczownik
Kolokacji: 20
exposure time • exposure level • exposure limit • exposure therapy • exposure meter • ...
exposure + czasownik
Kolokacji: 24
exposure causes • exposure leads • exposure results • exposure occurs • exposure increases • ...
czasownik + exposure
Kolokacji: 43
avoid exposure • gain exposure • get exposure • receive exposure • give exposure • reduce one's exposure • limit one's exposure • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) avoid, prevent
Kolokacji: 2
2. use exposure = wystawienie wykorzystania use exposure
3. determine exposure = określ wystawienie determine exposure
4. control exposure = wystawienie kontrolujące control exposure
5. measure exposure = wystawienie środka measure exposure
6. follow exposure = nastąp po wystawieniu follow exposure
7. evaluate exposures = oceń wystawienia evaluate exposures
8. assess exposure = oceń wystawienie assess exposure
(6) die, fear, suffer, tolerate
Kolokacji: 5
(8) risk, survive, seek
Kolokacji: 3
przymiotnik + exposure
Kolokacji: 120
prolonged exposure • public exposure • national exposure • long exposure • indecent exposure • long-term exposure • great exposure • ...
przyimek + exposure
Kolokacji: 24
after exposure • from exposure • of exposure • by exposure • for exposure • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.