BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"explosion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

explosion rzeczownik

rzeczownik + explosion
Kolokacji: 39
bomb explosion • population explosion • gas explosion • Challenger explosion • supernova explosion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. bomb explosion = wybuch bomby bomb explosion
2. population explosion = gwałtowny wzrost populacji (np. w jakimś kraju) population explosion
3. gas explosion = wybuch gazu gas explosion
  • In 1888, A fire caused by a natural gas explosion nearly destroyed the building.
  • He agrees but is soon killed in a gas explosion.
  • On 30 October 2007, a gas explosion killed one person and injured 47 people.
  • "The building next door blew up in a gas explosion."
  • As they arrive the house is destroyed in a gas explosion.
  • Reason was found out to be a gas explosion from the nearby kitchen.
  • Other officials said they had not ruled out the possibility of a gas explosion.
  • On 14 April 1874 an underground gas explosion killed 54 men.
  • On 28 June 2011, a gas explosion occurred at the power station.
  • A gas explosion was thought to be a possible cause.
5. supernova explosion = wybuch supernowej supernova explosion
7. boiler explosion = wybuch kotła boiler explosion
explosion + rzeczownik
Kolokacji: 4
explosion site • explosion hazard • explosion crater • explosion rock
explosion + czasownik
Kolokacji: 77
explosion occurs • explosion kills • explosion causes • explosion destroys • explosion comes • explosion rocks • explosion takes • ...
czasownik + explosion
Kolokacji: 15
cause an explosion • see an explosion • hear the explosion • explosion followed • survive the explosion • ...
przymiotnik + explosion
Kolokacji: 114
nuclear explosion • huge explosion • large explosion • small explosion • massive explosion • loud explosion • big explosion • ...
przyimek + explosion
Kolokacji: 13
after the explosion • before the explosion • in an explosion • to an explosion • with an explosion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.