"explode" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

explode czasownik

explode + rzeczownik
Kolokacji: 6
explode a bomb • explode a device • explode several seconds • explode shells • explode ammunition • ...
czasownik + explode
Kolokacji: 6
cause to explode • go to explode • seem to explode • fail to explode • begin exploding • ...
explode + przyimek
Kolokacji: 45
explode into • explode near • explode over • explode in • explode from • ...
explode + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 39
suddenly explode • explode prematurely • finally explode • explode harmlessly • explode shortly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.