"exercise" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exercise czasownik

czasownik + exercise
Kolokacji: 7
continue to exercise • start exercising • allow to exercise • stop exercising • begin exercising • ...
exercise + przyimek
Kolokacji: 24
exercise over • exercise through • exercise at • exercise in • exercise for • ...
exercise + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 27
exercise regularly • merely exercise • fully exercise • properly exercise • exercise vigorously • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.