"exclusive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exclusive przymiotnik

exclusive + rzeczownik
Kolokacji: 162
exclusive right • exclusive interview • exclusive use • exclusive contract • exclusive club • Exclusive event • exclusive deal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
2. exclusive interview = wywiad publikowany na prawach wyłączności exclusive interview
3. exclusive use = wyłączny użytek exclusive use
4. exclusive contract = ekskluzywna umowa exclusive contract
5. exclusive club = ekskluzywny klub exclusive club
6. Exclusive event = Ekskluzywne wydarzenie Exclusive event
7. exclusive deal = ekskluzywna umowa exclusive deal
10. exclusive jurisdiction = jurysdykcja wyłączna exclusive jurisdiction
11. exclusive license = ekskluzywne pozwolenie exclusive license
13. exclusive agreement = umowa o wyłącznym przedstawicielstwie exclusive agreement
14. exclusive control = wyłączna kontrola exclusive control
15. exclusive school = ekskluzywna szkoła exclusive school
16. exclusive domain = wyłączna dziedzina exclusive domain
17. exclusive content = ekskluzywna zawartość exclusive content
18. exclusive story = wiadomość uzyskana na wyłączność exclusive story
19. exclusive neighborhood = ekskluzywna dzielnica exclusive neighborhood
20. exclusive zone = ekskluzywna strefa exclusive zone
21. exclusive property = wyłączna własność exclusive property
22. exclusive power = wyłączna moc exclusive power
23. exclusive group = ekskluzywna grupa exclusive group
24. exclusive distributor = wyłączny dystrybutor exclusive distributor
25. exclusive province = ekskluzywna prowincja exclusive province
przysłówek + exclusive
Kolokacji: 5
mutually exclusive • most exclusive • highly exclusive • racially exclusive • socially exclusive
exclusive + przyimek
Kolokacji: 7
exclusive to • exclusive of • exclusive for • exclusive in • exclusive with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.